Hiệu trưởng phát biểu trong lễ trưởng thành và tri ân Thầy ,Cô, chia tay học sinh lớp 12, năm học 2017-2018