• Bộ công cụ bao gồm: ActivBoard; ActiView; ActivInspire; ClassFlowDesktop; OMBEA
  • Trộn và quản lí ngân hàng đề thi.
  • Phần mềm soạn giáo án do Sở GD&ĐT Gia Lai mua bản quyền chuyển giao lại cho trường.